MUZIKANTSKÝ DOMEČEK

MUZIKANTSKÝ DOMEČEK - aktuální informace na: www.muzikantskydomecek.cz

 

 

                                                    - hudební kroužky pro děti i dospělé

                                                    - na adrese: Miniškolky Lumpík, Husova 1319, Brandýs nad Labem

                                                    - najdete i na facebooku (pod heslem "Muzikantský domeček")

 

                                                   KONTAKT: PhDr Anežka Šubrová, Dis. 775 309 166

                                                                             Alena Nekolová  602 656 942

                                                                              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pro nejmenší muzikanty               • Zvukohrátky s batolátky 

                                                    • Muzicírování se skřítkem Hoplajdou

                                                    • Sboreček MINI:pěvecká výuka a muzicírování

 

Pro větší muzikanty (od 6let)        • Hra na klavír

                                                    • Hra na akordeon

                                                    • Hra na kytaru 

                                                    • Sólový zpěv

                                                    • Sboreček

                                                    • Muzikoterapie

 

Pro dospělé                                  • Hra na klavír

                                                    • Hra na akordeon

                                                    • Hra na kytaru

                                                    • Sólový zpěv

                                                    • Muzikoterapie

V případě zájmu o výuku i na jiné hudební nástroje nás neváhejte kontaktovat.

 

O KROUŽCÍCH:

Hra na nástroj (klavír, akordeon, kytara), sólový zpěv - Snažíme se předevšímo to, aby žáky hudební aktivita těšila. Ačkoliv je naším hlavním cílem radost z hudby, dbáme také o nenásilné předávání správných hráčských a pěveckých návyků.

 

Zvukohrátky s batolátky - Dílnička pro nejmenší děti od 18 měsíců do 3 let, jejíž součástí je rytmizace říkanek, zpěv, hra na hudební nástroje a tancování. Hudbou prohlubujeme vztah mezi rodičem a děťátkem...

 

První krůčky k hudbě - Kroužek pro děti od 3 do 6 let, ve kterém otevřeme pestrý svět zvuků, tónů, říkadel a písniček. Kroužek může sloužit jako alternativa k přípravné hudební nauce na ZUŠ.

 

Sboreček MINI - Ve sborečku se zaměříme na rozvoj pěveckých dovedností, na hudebně-pohybové aktivity, hudební hádanky, říkadla a písničky, které se naučíme nejen zpívat, ale také doprovázet na různé hudební nástroje.

 

Muzikoterapie - je vhodná pro děti a dospělé s nejrůznějšími speciálními potřebami (ADHD, poruchy autistického spektra, vývojové disfázie apod.). Napomáhá k uvolnění, zlepšuje schopnost komunikace a soustředění. Aktivní tvorbou hudby i jejím prostým poslechem prohloubíme vlastní tvořivost a představivost. Naučíme se s hudbou aktivně relaxovat a využívat ji k regeneraci duševních sil.

 

TĚŠÍ SE NA VÁS LEKTOŘI: Anežka Šubrová, Monika Votrubcová, Tereza Sedláčková a Jiří Samek

 

PhDr. Anežka Šubrová, Dis. - (Umělecká vedoucí Domečku, klavír, Muzicírování se skřítkem Hoplajdou, Muzikoterapie, Zvukohrátky s batolátky)

Vystudovala klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka a pedagogiku na Filozofické Fakultě UK v Praze. Hudební pedagogice se v rámci soukromé praxe věnuje již přes 15 let. V posledních několika letech se vzdělává a získává zkušenosti v muzikoterapii a muzikofiletice. Svou výuku obohacuje prvky Orffovy školy a muzikoterapeutických technik. Inspiruje se waldorfskou pedagogikou. Více informací na www.muzikula.cz 

 

Mgr. Tereza Sedláčková, Dis. - (Sólový zpěv, Sboreček, Sboreček MINI)

Vystudovala obor Sólový zpěv (soprán) na konzervatoři v Kroměříži u Jakuba Kettnera. Dále studovala Sólový zpěv a Hudební kulturu na Pedagogické fakultě University v Hradci Králové a VUŠ Georgia Collegeand State University v USA. V současné době aktivně spolupracuje s Kühovým smíšeným pěveckým sborem, pravidelně vystupuje na divadelních festivalech, je členkou několika souborů a věnuje se pedagogické činnosti na ZUŠ v Brandýse nad Labem.

 

Mgr. Monika Votrubcová Dis. - (Akordeon)

Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (aprobace český jazyk a hudební výchova). Vyučuje na ZUŠ v Brandýse nad Labem hudební nauku, hru na akordeon a elektronické klávesy. Má 11 let praxe.

 

Jiří Samek - (Kytara)

Studuje obor klasická kytara na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde v současné době zakládá multižánrovou kapelu. Pochází z Jablonce nad Nisou, kde vyučuje kytaru a banjo a hraje s bluegrassovou kapelou Te Noodles Band